ruotsi

Farmaceutens roll i samhället har ändrats under de senaste decennierna. Apotekets riktlinjer har utvecklats från att farmaceuten har tillhandahållit medicin till kunden till att ge skräddarsydd rådgivning för att förbättra kundens hälsa och livskvalité. Målet är att sträva efter en god och effektiv kommunikation som ska resultera i en positiv relation mellan farmaceut och kund. Inom interpersonell kommunikation förekommer det olika barriärer som påverkar kommunikationen. För att kringgå kommunikationsbarriärer är det viktigt att farmaceutens kommunikativa kompetens utvecklas. I mer än en tredjedel av de observerade kundmötena förekom kommunikationsproblem mellan farmaceut och kund. I 69% av kundmöten hade farmaceuten ingen ögonkontakt med kund och i 37% av kundmöten hade kunderna dålig språkfärdighet. Trots förekomst av kommunikationsproblem var majoriteten av farmaceuterna nöjda med kundmötet. De bakomliggande orsakerna till kommunikationsproblem härstammar både från kund och farmaceut men också omständigheter och apoteksmiljö som påverkar kommunikationen. Den bristande kommunikationen påverkade rådgivningen och var tredje kund lämnade apoteket utan att erhålla medicinsk rådgivning. För att minska framtida kommunikationsproblem bör farmaceutens positiva agerande förstärkas, så som ögonkontakt, val av frågor och feedback

suomi

Apteekkien rooli yhteiskunnassa on muuttunut viime vuosikymmeninä. Apteekin ohjeet on kehittynyt apteekista, joka toimittaa lääkkeitä asiakkaalle, antamiseen räätälöityjä neuvoja asiakkaan terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi. Tavoitteena on pyrkiä hyvän ja tehokkaan viestinnän jälkeen, joka johtaa positiiviseen suhteeseen apteekki ja asiakas. Ihmissuhteessa on useita esteitä mikä vaikuttaa viestintään. Viestinnän esteiden kiertäminen on tärkeää apteekkarin kommunikaatiotaitoa kehitetään. Yli kolmanneksessa havaituista asiakaskokouksista ilmeni viestintäongelmia apteekkari ja asiakas. Apteekilla ei ollut silmäkosketusta 69 prosentissa asiakastapaamisista asiakkaalla ja 37 prosentissa asiakastapaamisista asiakkailla oli heikko kielitaito. Läsnäolosta huolimatta viestintäongelmia, suurin osa apteekeista oli tyytyväinen asiakastapaamiseen. Viestintäongelmien taustalla olevat syyt johtuvat sekä asiakkaasta että apteekkari, mutta myös olosuhteet ja apteekkiympäristö, jotka vaikuttavat viestintään. Viestinnän puute vaikutti neuvontaan ja joka kolmas asiakas lähti apteekista saamatta lääkärin apua.Tulevien viestintäongelmien vähentämiseksi apteekkihenkilökunnan tulisi toimia myönteisesti kuten silmäkontakti, kysymysten valinta ja palaute

Kaantaja.com | Käyttöehdot

Noudata käännettävien tekstien kirjallisia sääntöjä ja kieliä. Yksi tärkeimmistä asioista, jotka käyttäjien tulee pitää mielessä kaantaja.com-käännösjärjestelmää käytettäessä, on, että käännökseen käytetyt sanat ja tekstit tallennetaan tietokantaan ja jaetaan muiden käyttäjien kanssa sivuston sisällössä. Siksi pyydämme sinua olemaan tietoinen tästä asiasta käännösprosessin aikana. Jos et halua, että käännöksesi julkaistaan sivuston sisällössä, ota yhteyttä: → "Ota yhteyttä" sähköpostitse. Kun asiaankuuluvat tekstit on poistettu sivuston sisällöstä.


Tietosuojakäytäntö

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, myös Google, käyttävät evästeitä. Niiden avulla ne näyttävät mainoksia sellaisten tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjän aiemmista vierailuista sivustollasi tai muilla sivustoilla. Googlen mainosevästeiden avulla Google ja sen kumppanit voivat näyttää mainoksia käyttäjille niiden tietojen perusteella, jotka on saatu käyttäjien käynneistä sivustoillasi ja/tai muilla sivustoilla. Käyttäjät voivat poistaa räätälöidyn mainonnan käytöstä Mainosasetuksissa. (Voit myös ohjata käyttäjät poistamaan käytöstä räätälöityyn mainontaan liittyvät kolmannen osapuolen evästeet sivulla www.aboutads.info.)